You are currently viewing #91 Jak(i) wybrać kierunek studiów?

#91 Jak(i) wybrać kierunek studiów?

Nagły rozwój technologiczny, z jakim mamy do czynienia w ostatniej dekadzie, zmienił wiele na rynku pracy. Młode pokolenie, przed podjęciem decyzji co do dalszej ścieżki kariery, staje przed wyzwaniem dokładnego przeanalizowania zapotrzebowania na wybrane kompetencje. Z pomocą wkracza system ELA, analizujący dokonania studentów po wybranych kierunkach, pomagając tym samym młodym ludziom zweryfikować i zracjonalizować swoje przekonania i plany na dalszą karierę zawodową.

O kompetencjach zawodowych, przewidywanych zarobkach i ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) analizującym i pomagającym studentom wybrać ścieżkę kariery zawodowej. Z prof. Mikołajem Jasińskim z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o:
– kierunki studiów, które pozwalają pracować w najlepiej opłacanych zawodach,
– metody zbierania danych do analizy,
– wskaźniki wykorzystywane w badaniach,
– beneficjentów analizy z użyciem systemu ELA,
– zasady działania modelu stworzonego przez zespół badawczy,
– najbardziej zaskakujące wnioski płynące z analizy,
– zmiany na rynku pracy, które dostrzec można analizując dane z systemu ELA,
– najbardziej cenione na rynku pracy kompetencje.

Dodaj komentarz