Autorzy:

W artykule przeanalizowano preferencje wobec nowych mechanizmów ochrony danych osobowych w Internecie, wprowadzonych przez unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (GDPR). Autorzy szacują pieniężną wycenę podstawowych instrumentów przewidzianych przez reformę i oceniają potencjalne korzyści z dobrobytu. Ze względów metodologicznych stosują eksperyment dyskretnego wyboru o określonych preferencjach. Dzięki takiemu podejściu dostarczają wglądu ex ante w preferencje użytkowników wobec poszczególnych mechanizmów kontroli prywatności, takich jak prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprzeciwu wobec profilowania oraz możliwość przenoszenia danych osobowych. Ich badanie opiera się na ankiecie internetowej przeprowadzonej wśród 143 studentów polskich uczelni przed wprowadzeniem GDPR. Dane te posłużyły do oszacowania mieszanego modelu logitowego. Głównym wnioskiem z analizy jest to, że wprowadzenie GDPR zwiększa nadwyżkę konsumenta poprzez poprawę kontroli nad udostępnianiem danych osobowych. Szacowana wartość mediany nadwyżki konsumenta per capita wynosi 6,5 EUR miesięcznie. Użytkownicy doceniają przede wszystkim prawo do bycia zapomnianym, rozszerzone obowiązki informacyjne oraz sprzeciw wobec profilowania. Zaskakująco niedoceniana jest rola możliwości przenoszenia danych osobowych. Preferencje dotyczące prawa do bycia zapomnianym są wyższe wśród osób bardziej dbających o prywatność, a niższe wśród respondentów, którzy aktywnie korzystają z większej liczby usług online. Intensywna aktywność w Internecie zwiększa zapotrzebowanie na informacyjne i przyjazne dla użytkownika polityki prywatności.

Podziel się:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp