Autorzy:

Opieka naukowa:

Celem tej roboczej wersji artykułu jest wprowadzenie do problematyki automatyzacji pracy umysłowej. Artykuł jest raportem z jakościowych badań eksploracyjnych, opartych o częściowo ustrukturyzowane wywiady przyprowadzone z 13 osobami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla w międzynarodowych korporacjach dostarczających usługi dla biznesu. W pierwszej części tekstu został opisany kontekst badania wraz z wyjaśnieniem kluczowych dla niego pojęć, takich jak gospodarka cyfrowa, pracownicy wiedzy i automatyzacja. Druga część przedstawia stan badań przedmiotu z perspektywy socjologii pracy. Trzecia część przybliża metody i narzędzia badawcze, a także charakterystykę badanych. Czwarta, główna część tekstu, przedstawia wstępnie zinterpretowany materiał empiryczny w podziale na cztery główne obszary tematyczne: 1) rozumienie automatyzacji pracy, 2) wpływ automatyzacji na zatrudnienie, 3) konflikty wynikające z wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, 4) wpływ nowych technologii i strategii zarządzania na praktyki zawodowe. W piątej, ostatniej części, umieszczone zostało podsumowanie i propozycje konceptualizacji badań.

Podziel się:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp