Autorzy:

Opieka naukowa:

Opracowanie to jest skrótem pracy magisterskiej obronionej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Celem jest zbadanie, jakie czynniki warunkują absorpcję nowoczesnych technologii. Szczególna uwaga została skupiona na determinantach związanych z kapitałem ludzkim, organizacyjnym oraz szeroko pojętym otoczeniem biznesowym. Przy wykorzystaniu szeregu regresji opartych na danych dotyczących 14 sektorów w 21 krajach OECD z lat 2012–2018 wykazano, iż zarówno kapitał ludzki, jak i organizacyjny są istotnymi czynnikami komplementarnymi względem nowoczesnych technologii. Co więcej, regulacje rynkowe, szczególnie te związane z rynkiem pracy oraz stymulacją innowacyjności gospodarek, pełnią istotną rolę w przyjmowaniu technologii cyfrowych oraz wzmacniają pozytywny wpływ kapitału ludzkiego i organizacyjnego w dyfuzji nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Podziel się:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp