You are currently viewing Spotkanie w Ambasadzie RP w Pradze: V4 Goes Innovative

Spotkanie w Ambasadzie RP w Pradze: V4 Goes Innovative

  • Post category:Wydarzenia

21 listopada 2016 roku w Ambasadzie RP w Pradze odbyło się spotkanie dyskusyjne pt. „V4 Goes Innovative – State of Play and Way Forward” na temat cyfryzacji krajów Grupy Wyszehradzkiej – zwiększaniu innowacyjności, konkurencyjności na rynkach Unii Europejskiej i na rynku globalnym.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych i think tanków.

Podczas spotkania dyskutowano również na temat start-upów – największą barierą dla stworzenia innowacyjnego ekosystemu nie są już braki funduszy, ale czynniki społeczne. Dużym problemem  jest strach przed ryzykiem w społeczeństwie: jeżeli przedsięwzięcie biznesowe upadnie (co w przypadku start-upów jest wysoce prawdopodobne ze względu na nowatorskie działanie), koszty wizerunkowe dla start-upowca są o wiele większe niż np. w USA, gdzie samo podjęcie próby zrobienia czegoś innowacyjnego jest traktowane jako sukces. Ważne jest także, by u następnych pokoleń rozwijać kompetencje cyfrowe (np. poprzez zajęcia  z programowania komputerowego  w szkole), a także umiejętność pracy w zespole.

DELab UW reprezentował Kristóf Gyódi, który przedstawił wyniki badań na temat roli młodych przedsiębiorstw w krajach V4 na tle Unii Europejskiej, a także cyfryzacji MŚP oraz potencjału regionu.