You are currently viewing Śniadanie Biznesowe online „Badania nieniszczące i niszczące wyrobów i urządzeń na zgodność z wymaganiami norm europejskich”

Śniadanie Biznesowe online „Badania nieniszczące i niszczące wyrobów i urządzeń na zgodność z wymaganiami norm europejskich”

  • Post category:EEN UW

Biuro Enterprise Europe Network działające w ramach Digital Economy Lab UW zapraszaprzedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu z cyklu Śniadanie Biznesowe online pn.: „Badania nieniszczące i niszczące wyrobów i urządzeń na zgodność z wymaganiami norm europejskich”, które odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku w formule zdalnej. 

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców sektora MŚP.

Termin i czas szkolenia: 27 kwietnia 2023 r., godz. 10.00 – 13.30.

Miejsce szkolenia online: platforma internetowa Microsoft Teams, zapewniona przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego (TARR S.A.)

Cel spotkania:

Celem webinaru współorganizowanego z Urzędem Dozoru Technicznego jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy teoretycznej w zakresie badań laboratoryjnych wyrobów i urządzeń na zgodność z wymaganiami norm europejskich.

Tematyka spotkania:

1. Prezentacja wybranych nowoczesnych metod diagnostycznych, w tym.: Emisja akustyczna (AE) – badania AT Drony – np. badania w przestrzeniach zamkniętych Roboty – np. Scorpion2 (UTT) Zaawansowane badania UT – np. TOFD, PA Impulsowe Prądy Wirowe ­ badania PEC Small Punch Test – badania SPT

2. Możliwości wykorzystania oraz korzyści z zastosowani poszczególnych metod

Rejestracja: https://een.tarr.org.pl/2023/03/31/sniadanie-biznesowe-z-een-online-o-metodach-diagnostycznych-wyrobow-i-urzadzen-27-kwietnia-2023-r/

W przypadku pytań prosimy o kontakt: dr inż. Tomasz Krawczyk, tj.krawczyk@uw.edu.pl

Dodaj komentarz