2021-12-15

18:00

online

polski

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki jakościowego badania polskiego ekosystemu blockchainowego, z naciskiem na uwarunkowania jego działania i perspektywy rozwoju. Dla działania tej branży istotne znaczenie mają ogólnogospodarcze czynniki związane z łatwością prowadzenia biznesu i poziomem ogólnego zaufania w relacjach biznes-państwo. Z drugiej strony kluczowe są kwestie związane z innowacyjną specyfiką branży, takie jak dostęp do finansowania ryzykownych przedsięwzięć, perspektywy regulacyjne dotyczące nowatorskich produktów i usług czy istnienie inicjatyw wspierających środowisko. Niebagatelne znaczenie ma też globalizacja branży blockchain/krypto, łatwość z jaką polskie firmy mogą wchodzić w relacje inwestorskie czy partnerskie z podmiotami z całego świata. Podczas wystąpienia zostanie omówiony łączny wpływ tych czynników na kształt polskiego ekosystemu blockchainowego.

Projekt „Maszyna Społeczna” finansowany jest ze środków programu „Dialog” MNiSW 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PROWADZĄCY

weronika-przecherska-300x300

Analityczka DELab UW

PRELEGENCI

ljonak-300x300

Analityk DELab UW, Wydział Socjologii UW

Jego zainteresowania naukowe sytuują się na przecięciu socjologii, nauk poznawczych i technologii informacyjnych; stara się zrozumieć, w którym kierunku musi zmierzać socjologia, by adekwatnie opisywać współczesny świat społeczny. W szczególności zajmuje się społecznymi aspektami i konsekwencjami funkcjonowania technologii blockchainowych – problematyce governance, regulacjami, podejmowaniem decyzji i zarządzaniem tożsamością w systemach zdecentralizowanych.

Grzegorz-Sobiecki-150x150

dr Grzegorz Sobiecki

Szkoła Główna Handlowa, Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain

Tematyką kryptowalut oraz technologii blockchain zajmuje się od 2011 roku. Od października 2018 r. kieruje pierwszymi w Polsce studiami podyplomowymi całkowicie poświęconymi tematyce blockchaina „Blockchain: biznes, prawo, technologia” w Szkole Głównej Handlowej. Promotor pomocniczy doktoratu dotyczącego Bitcoina, opiekun naukowy kilku innych doktorantów. Kierownik prac badawczo rozwojowych (B+R) projektu platformy emisji i obrotu tokenami (2020-2021). Członek zespołu naukowego realizującego grant OPUS, obejmujący koncepcję wykorzystania technologii DLT w finansowaniu dużych inwestycji. Konsultant doradzający w sprawie założeń projektów i koncepcji wykorzystania technologii blockchain. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain. Ekspert NCBIR i PARP w kilku programach. Biegły ad hoc prokuratury. Był członkiem strumienia “Blockchain / DLT i cyfrowe waluty” w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” przy Ministerstwie Cyfryzacji (2019). Jego publikacje, dydaktyka i wystąpienia obejmują głównie aspekty ekonomiczno-finansowe technologii blockchain.

dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

eksperka KPI
Kancelaria Karasek&Wejman, Uniwersytet Jagielloński

Iwona Karasek-Wojciechowicz ma ponad 20 lat praktycznego doświadczenia w prawie gospodarczym. Świadczy pomoc prawną przedsiębiorstwom handlowym, bankom, instytucjom finansowym, firmom technologicznym (w tym: fintech, defi, platformom handlowym) i sektorowi nieruchomości.

Pełne bio.

OBEJRZYJ NAGRANIE SEMINARIUM

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

partnerzy