2021-06-16

18:00

online

polski

Spotkanie miało na celu wprowadzenie do tematu zachowań użytkowników transportu w miastach, w szczególności w kontekście mikromobilności, mikropłatności i optymalnych polityk miejskich. Na początku Łukasz Nawaro zaprezentował podobieństwa i różnice między systemami elektrycznych hulajnóg oraz rowerów współdzielonych. Prezentacja miała za zadanie odpowiedzieć na pytania, jaka jest dystrybucja czasu i dystansu podróży w poszczególnych systemach mobilności współdzielonej w Warszawie, w jaki sposób wspierają one transport publiczny lub konkurują z nim, a także jakie znaczenie dla wyborów ma bezstacyjność hulajnóg wobec konieczności wypożyczenia roweru ze stacji i zwrotu do niej.

O ile zmniejszyłaby się liczba podróży przy wzroście cen oraz czy decyzje o długości podróży podejmowane przez płacących mogą być podejmowane w ten sam sposób co przez niepłacących? Niechęć użytkowników do płacenia za transport i efekt psychologiczny zerowej ceny przedstawione zostały na podstawie danych empirycznych. Dane, do których odwoływał się prelegent pochodzą z kilku zróżnicowanych miast w Europie i USA.

Ostatnia część wystąpienia została poświęcona dalszym planom badawczym. Omówiony został plan badania wyceny bezstacyjności na podstawie eksperymentu wyboru dyskretnego. Dzięki niemu dowiemy się, ile zyskaliby użytkownicy rowerów współdzielonych na możliwości zostawiania rowerów gdziekolwiek – tak jak obecnie zostawiane są elektryczne hulajnogi, a ile straciliby użytkownicy e‑hulajnóg na braku takiej możliwości. Efektem badania będzie wycena, którą władze miast będą mogły zestawić z innymi aspektami systemów bezstacyjności do stworzenia polityki maksymalizującej dobrobyt, firmy – opłacalności i polityki cenowej ładowarek, a naukowcy – dekompozycji zalet typów transportu.

PROWADZĄCY

weronika-przecherska-300x300

Analityczka DELab UW

PRELEGENCI

lukasz

Łukasz Nawaro

Analityk DELab
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W DELab UW zajmuje się analizą i przetwarzaniem danych, od początku procesu – web scraping, data wrangling – po jego koniec, czyli wizualizację. Do tego celu wykorzystuje język programowania Python i jego biblioteki, takie jak pandas i matplotlib. Interesuje się szczególnie zbiorami danych tekstowych. Tworzył narzędzia na wewnętrzne potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracował przy projektach badawczych DELab UW, a obecnie pracuje w projekcie EU Engineroom z programu Horyzont 2020.

prof-Michal-Krawczyk-150x150

dr hab. Michał Krawczyk, prof. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Amsterdamskim. Specjalizuje się w ekonomii eksperymentalnej i behawioralnej. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. tematykę podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, w tym zjawisko nadmiernej pewności siebie.

Marcin-Korolec-150x150

Marcin Korolec

Ekspert KPI, Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych

Członek Rad Nadzorczych Meva Energy (2020), InnoEnergy (2019), Transport&Environment (2019). Prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. Od listopada 2013 do listopada 2015 roku był Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polityki Klimatycznej, w latach 2011 – 1013 pełnił funkcję Ministra Środowiska, a od 2005 do 2011 Wiceministra Gospodarki. W latach 2005 – 2015 reprezentował Polskę podczas ponad 120 posiedzeń Rady Ministrów UE ds. Klimatu, Środowiska, Handlu, Konkurencyjności i Energii, w latach 2005 – 2011 był koordynatorem polskiej współpracy z OECD.

OBEJRZYJ NAGRANIE SEMINARIUM

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

partnerzy