2022-03-16

13:00

online

Angielski

Digital entertainment moves away from one-time events and games towards sustainable experiences in which people can participate together. These types of virtual ecosystems support their own economies with the exchange of virtual currency, digital items, and user-generated content. However, despite their growing importance, they remain largely unstudied, especially from a quantitative side. 

To uncover what drives these economies, we focus on one such virtual ecosystem – Roblox – which currently boasts more than 200 million unique users monthly. Roblox is an online platform that allows anyone to play over 24 million user-generated games (called experiences) and contribute with their own content. In this study, we aim to investigate what determines the successfulness and sustainability of virtual experiences. We have collected daily records on more than a million unique experiences from the Roblox API, with an additional web-scraped data collection on a subsample of newly created ones using. 

In line with current debates in the digital entertainment industries, we find that to retain players the experiences need to evolve, but also to allow for social interaction. Moreover, the newer experiences seem to benefit from interoperability (i.e. allowing to carry «gear» from one experience to another) and providing incentives in the form of special «badges» to their participants. Finally, we provide additional insight on how the virtual experiences are monetized and what drives the content creation in these kinds of economies. We consider this study as one of the early looks at the growing virtual economy and these kinds of ecosystems.

PROWADZĄCY

W Hardy

Analityk DELab UW

PRELEGENCI

satia-rozynek-298x300

Analityczka DELab UW
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse. W swoich badaniach zajmuje się transformacją cyfrową rynku pracy i jej konsekwencjami dla pracowników w kontekście automatyzacji wykonywanych zadań. W DELab UW od sierpnia 2018 r., gdzie zajmuje się analizą i wizualizacją danych, głównie przy użyciu programu Tableau. Współpracowała między innymi w projekcie realizowanym z PFR i Google dotyczącym kształcenia kompetencji przyszłości w systemie edukacyjnym, a także w projektach o przemianach pracy w sektorze bankowym w kontekście transformacji cyfrowej, czy też wpływie kryzysu pandemicznego na funkcjonowanie rodzin i kobiet na rynku pracy.

OBEJRZYJ NAGRANIE SEMINARIUM

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej.

Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi. Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

partnerzy