2023-01-25

17:00

online

polski

Temat seminarium będzie bazować na wynikach analiz dr Marty Kołodziejskiej i Michała Palińskiego, których przedmiotem były narracje cyfrowych pionierów, tzn. wiodących czasopism technologicznych (m.in. Wired, MIT Tech, TechCrunch), dotyczące równości, dostępności, mobilności i zrównoważonego rozwoju. Badanie wykazało między innymi, że narracje te charakteryzuje dychotomia: techno-optymizm przypisany potencjałowi rozwoju takich technologii jak sztuczna inteligencja, IoT, chmura obliczeniowa vs sceptycyzm związany z oceną wykorzystania tego potencjału przez big tech. 

Problem ulokowania najlepszych źródeł innowacji to kolejny ważny aspekt narracji: krytyka monopolistycznych praktyk big tech prowadzona jest równolegle do pozytywnej oceny wszelkich działań oddolnych. Ciekawym przypadkiem jest w tym kontekście kwestia dostępności cyfrowej: w narracjach pionierów na ten temat silnie obecny jest wątek wizjonerów i innowatorów. Są nimi nie tyle giganci technologiczni, ile jednostki oraz społeczności tworzące rozmaite rozwiązania dla wszystkich użytkowników (z niepełnosprawnościami i bez) i w formule otwartej. W narracjach podkreśla się, że to właśnie tacy „oddolni innowatorzy” lepiej znają potrzeby i oczekiwania zbiorowości, do których adresują swoje działania niż technologiczni giganci, którzy mają na celu głównie własny zysk. Otwarty dostęp do tych oddolnych innowacji przeciwstawia się więc centralizacji, a jednocześnie może się rozwijać mimo wskazywanej w narracjach opieszałości państwa. 

Podczas dyskusji analitycy zestawią te narracje i wspomniane dychotomie z działaniem dostępności cyfrowej w praktyce, w kontekście Polski. Zastanowią się wraz z zaproszonymi gośćmi, gdzie szukać innowatorów i w jakim zakresie innowacyjne są w rozwijaniu technologii dostępnościowych ruchy oddolne. Porozmawiają również o tym, jak państwo może wspierać rozwój dostępności cyfrowej i jaką powinno przyjąć pozycję wobec technologicznych gigantów. 

PROWADZĄCY

weronika-przecherska-300x300

Analityczka DELab UW

PRELEGENCI

marta-150x150

Analityczka
DELab UW, Wydział Socjologii UW

W obszarze jej zainteresowań są przede wszystkim relacje między korzystaniem z nowych mediów a przemianami religii i duchowości. Najczęściej prowadzi badania z wykorzystaniem metod jakościowych – analizy dyskursu oraz analizy treści. W DELab UW pracuje w projekcie EU Engineroom w ramach programu Horyzont 2020.
michal-palinski-298x300

Analityk
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W DELab UW analizuje wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. W swoich badaniach koncentruje na zagadnieniach związanych z rozwojem internetu. W szczególności interesują go ekonomiczne aspekty zarządzania prywatnością w sieci. W swojej pracy wykorzystuje metody data science oraz modelowanie mikroekonometryczne.

filipek_umcsa-150x150

dr Kamil Filipek

Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS

Data scientist, socjolog. Kieruje Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS. Wdraża rozwiązania oparte na metodach sztucznej inteligencji w obszarze przetwarzania języka naturalnego (NLP) w polskich oraz zagranicznych firmach technologicznych. Kierownik projektów badawczych finansowanych ze źródeł NCN oraz POIR. Autor publikacji w prestiżowych czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Współorganizator spotkań branży IT Data Science Lublin. Jego zainteresowania naukowe obejmują wpływ technologii cyfrowych na kształt i funkcjonowanie współczesnych społeczeństw.

LinkedIn

Scopus

piotr-witek-e1674132208684-150x150

Piotr Witek

Utilitia

Absolwent kierunków Promocja Zdrowia oraz Administracja Publiczna, aktualnie pracuje jako wiceprezes w spółce Utilitia, a także jako specjalista ds. dostępności informacji elektronicznej i technologii wspierających w Fundacji instytut Rozwoju Regionalnego.

Wykładał przedmiot Dostępność Informacji na Krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku Architektura i Użyteczność Przestrzeni Informacyjnej.

Współautor polskich Kwalifikacji Zawodowych z obszaru dostępności cyfrowej, oraz polskiego oficjalnego tłumaczenia standardu WCAG 2.1.

Regularnie prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu uniwersalnego projektowania informacji, udostępniania stron internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów i multimediów elektronicznych dla przedstawicieli jednostek administracji publicznej różnego szczebla, uczelni wyższych i biznesu.

Zainteresowany zwiększaniem niezależności, samodzielności i możliwości osób z dysfunkcją wzroku za pomocą rozwoju ich naturalnych zdolności oraz przy wykorzystaniu technologii asystujących.

Jako redaktor publikuje artykuły w czasopismach Mój Mac Magazyn oraz Tyflo Świat, a w wolnych chwilach nagrywa audycje podcastowe dla portalu www.tyflopodcast.net oraz przybliża kwestię dostępności produktów firmy Apple prowadząc pod adresem www.mojaszuflada.pl własnego bloga oraz vlog na YouTube.

OBEJRZYJ NAGRANIE SEMINARIUM

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

partnerzy