2023-04-24

17:00

online

polski

Kończąc lekturę jednej z popularnych książek na temat perspektyw pracowników w rozwijającej się gospodarce cyfrowej – powiedzmy,The Rise of the Robots M. Forda lub A World without Work D. Susskinda– można założyć, że pracownicy na całym świecie powinni poważnie obawiać się o swoje miejsca pracy. Co więcej, wraz z ostatnimi osiągnięciami algorytmów generujących muzykę i obrazy, a także z modelami NLP zdającymi egzaminy uniwersyteckie i formułującymi niemal nieodróżnialne od tworzonych przez człowieka treści, obawy rosną i rozprzestrzeniają się wśród kolejnych grup zawodowych. Podczas gdy debata ekspertów o przyszłości ludzkiej pracy intensyfikuje się, intrygująca jest także perspektywa pracowników w obszarze zmian na rynku pracy wywołanych przez technologie. Czy pracownicy obawiają się automatyzacji i jej konsekwencji? Jakie mają doświadczenia z użyciem technologii w miejscu pracy?

W badaniu skupiam się na postrzeganych przez pracowników wpływie i konsekwencjach technologii na rynkach pracy w sześciu krajach UE (Austria, Niemcy, Czechy, Węgry, Polska i Słowacja). Badam czynniki związane z doświadczaniem substytucyjnego lub komplementarnego efektu technologii podczas wykonywania pracy. Ponadto identyfikuję czynniki determinujące strach przed nowymi technologiami (systemami informatycznymi, specjalistycznym oprogramowaniem, algorytmami i robotami) w kontekście automatyzacji zadań i utraty zatrudnienia. Przyglądam się determinantom lęku technologicznego wyrażanego jako obawa przed masowym bezrobociem technologicznym. Staram się także przybliżyć poziom świadomości pracowników w zakresie potencjalnych procesów automatyzacji. Opierając się teoretycznie na koncepcji Routine-biased Technological Change, skupiam się na wykonywanych zadaniach zawodowych oraz poziomie ekspozycji na dwa typy technologii – roboty przemysłowe i rozwiązania cyfrowe.

Wyniki badania wskazują na pewną świadomość zmian wywoływanych przez technologię – pracownicy wykonujący rutynowe (a więc programowalne) zadania w sektorach narażonych na działanie robotów i technologii cyfrowych mają większe obawy co do automatyzacji i utraty pracy. Co ciekawe, lęk technologiczny związany jest głównie z indywidualnym doświadczeniem w zakresie automatyzacji, podczas gdy ekspozycja na technologię nie odgrywa w nim znaczącej roli. Udział pracowników wyrażających lęk technologiczny znacznie przekracza udział tych, którzy obawiają się o swoją własną przyszłość zawodową (33% vs 22%). Ponad połowa pracowników zgłasza brak wpływu technologii na wykonywane zadania zawodowe, podczas gdy jedynie 12% zetknęło się z automatyzacją zadań wykonywanych w miejscu pracy.

PROWADZĄCY

weronika-przecherska-300x300

Analityczka DELab UW

PRELEGENCI

satia-rozynek-298x300

Analityczka DELab UW
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse. W swoich badaniach zajmuje się transformacją cyfrową rynku pracy i jej konsekwencjami dla pracowników w kontekście automatyzacji wykonywanych zadań. W DELab UW od sierpnia 2018 r., gdzie zajmuje się analizą i wizualizacją danych, głównie przy użyciu programu Tableau. Współpracowała między innymi w projekcie realizowanym z PFR i Google dotyczącym kształcenia kompetencji przyszłości w systemie edukacyjnym, a także w projektach o przemianach pracy w sektorze bankowym w kontekście transformacji cyfrowej, czy też wpływie kryzysu pandemicznego na funkcjonowanie rodzin i kobiet na rynku pracy.

leszek_wincenciak_sm

dr hab. Leszek Wincenciak, prof. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, kieruje katedrą Ekonomii Edukacji i Pracy. Zajmuje się analizami stopy zwrotu z wykształcenia, uwarunkowaniami sukcesu absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy, niedopasowaniami kompetencyjnymi i edukacyjnymi pracowników oraz kwestiami ekonomii międzynarodowej, w szczególności nową teorią handlu. Zajmuje się również dydaktyką w obszarze makroekonomii zaawansowanej, makroekonomii gospodarki otwartej i teorii wymiany międzynarodowej.

czarnecka-wieslawa-hrdf2020-v2-150x150

Wiesława Czarnecka-Stańczak

Dyrektor Działu People & Organization
Siemens Sp. z o.o.

Odpowiada za całokształt działań personalnych w firmie zarówno w zakresie udziału w kształtowaniu strategii personalnej, doradztwa personalnego dla zarządu i managerów liniowych, jak i usprawniania procesów związanych z zarządzaniem personelem w firmie. Specjalizuje się w projektach związanych z szeroko rozumianymi zmianami strukturalnymi i kulturowymi, wprowadza kulturę mentoringową w organizacji. Jest aktywnym mentorem.

Wcześniejsze doświadczenia z zakresu zarządzania personelem zdobyła w firmie ABB. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunków pedagogika i socjologia oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.

OBEJRZYJ NAGRANIE SEMINARIUM

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

partnerzy

TEMATY: