2021-05-05

18:00

online

polski

W czasie kolejnego seminarium z naszego cyklu, omówione zostały rozwiązania dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, wprowadzane w prawie Unii Europejskiej. Dr Joanna Mazur analizą objęła przepisy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza art. 22 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz dyskusję akademicką dotyczącą tzw. prawa do wyjaśnienia.

W wystąpieniu przedstawione zostały przepisy dotyczące oceny skutków dla ochrony danych wprowadzone w RODO i wyniki badania przyjętych w państwach członkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie tych przepisów tzw. czarnych list. Pod tym pojęciem rozumiane są listy określające typy przetwarzania danych, które powinny zostać objęte obowiązkiem przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. W referacie dr Joanna Mazur poruszyła także tematykę nowych propozycji dotyczących regulacji technologii nazywanych sztuczną inteligencją, w celu odpowiedzi na pytanie czy stanowią one potrzebny i adekwatny kierunek zmian prawa w świetle celu jakim jest tworzenie niedyskryminacyjnych i przejrzystych rozwiązań technologicznych dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PROWADZĄCY

weronika-przecherska-300x300

Analityczka DELab UW

PRELEGENCI

asia-294x300

Analityczka DELab
DELab UW, Wydział Prawa i Administracji UW

Absolwentka prawa oraz Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. W 2021 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Prawa i Administracji UW. W DELab UW pracuje nad analizą prawniczych aspektów budowania jednolitego rynku cyfrowego, przede wszystkim inicjatywy dotyczące ochrony danych osobowych oraz praw autorskich. Interesuje się również problematyką ochrony praw człowieka w przestrzeni cyfrowej. Od stycznia 2019 roku realizuje grant Narodowego Centrum Nauki Preludium pod tytułem: „Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego”.

AS_4333_post-150x150

dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK

Akademia Leona Koźmińskiego

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE. Adwokat, pracownik administracji publicznej. Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wcześniej zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. Naukowo zajmuje się problematyką systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, współpracą państw członkowskich w sprawach karnych, a w ostatnim czasie przede wszystkim ochroną danych osobowych (głównie w wymiarze relacji do obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa publicznego). Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680 (tzw. dyrektywę policyjną).

M.KIBIL_portret_s-1-150x150

Michał Kibil, ekspert KPI

Współzałożyciel i Starszy Wspólnik w kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.

Przed otwarciem kancelarii DGTL zdobywał doświadczenie w kancelariach indywidualnych, prowadził warszawski oddział kilkudziesięcioosobowej kancelarii, jak i był szefem jednej z praktyk w dwóch kancelariach o zasięgu międzynarodowym. Wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu projektów z zakresu IT oraz nowych technologii, w tym opartych na Blockchain, AI, machine learning oraz IOT. Jest specjalistą z zakresu HR, ochrony danych osobowych oraz zarządzania własnością intelektualną w rozwiązaniach technologicznych. Michał doradza oraz szkoli we wszelkich kwestiach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudniania pracowników, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kończył także podyplomowe studium prawa pracy. Michał jest Adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, gdzie od 2019 r. szkoli także aplikantów adwokackich m.in. w obszarze wykorzystania nowych technologii.

OBEJRZYJ NAGRANIE SEMINARIUM

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

partnerzy