2021-04-07

18:00

online

polski

Podczas kolejnego spotkania z cyklu seminariów DELab UW przyglądaliśmy się problematyce najmu krótkoterminowego w dużych miastach Unii Europejskiej.

Airbnb stworzyło istotną zachętę do inwestowania w nieruchomości w celu zapewnienia krótkoterminowego zakwaterowania w miastach turystycznych. Dynamicznemu rozwojowi oferty Airbnb towarzyszyła rosnąca profesjonalizacja platformy. W swojej analizie Kristóf Gyódi bada wzorce przestrzenne Airbnb w Barcelonie, Berlinie i Londynie, skupiając się na różnicach pomiędzy ofertami należącymi do gospodarzy nieprofesjonalnych i profesjonalnych.

Wykorzystując techniki Eksploracyjnej Analizy Danych Przestrzennych, Kristóf odkrył, że oferty należące do profesjonalnych gospodarzy są w częściej skoncentrowane w centrach miast i w większym stopniu zależne od lokalizacji atrakcji turystycznych i hoteli niż oferty nieprofesjonalne. Wyniki sugerują, że oferty profesjonalne bardziej przyczyniają się do negatywnego wpływu Airbnb na lokalnych mieszkańców.

Najważniejsze pytania badawcze, które Kristóf Gyódi postawił w swoim badaniu to:

  1. W jakim stopniu usługi świadczone przez Airbnb stanowią część „ekonomii współdzielenia”?
  2. Jakie są podobieństwa oraz różnice w charakterystykach usług hotelarskich oraz Airbnb?
  3. Jaki jest wpływ lokalizacji na ceny ofert Airbnb?
  4. Czym różni się koncentracja przestrzenna hoteli oraz mieszkań wynajmowanych za pośrednictwem Airbnb?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PROWADZĄCY

weronika-przecherska-300x300

Analityczka DELab UW

PRELEGENCI

Zdjęcie Kristófa Gyódi

Kristóf Gyódi

Analityk DELab
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Prowadzi liczne badania związane ze współczesnymi zmianami gospodarki, korzystając z nowych źródeł danych oraz metod badawczych opartych na analizie big data. Autor licznych raportów oraz recenzowanych artykułów, w tym opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach. Jego badania przyczyniły się do lepszego zrozumienia funkcjonowaniu sieci Airbnb w kontekście wpływu na rozwój miast oraz sektor turystyczny. Jako pierwszy przeprowadził pogłębione badania o Airbnb w Polsce. Członek zespołu badawczego NGI Forward działającego w ramach strategii Komisji Europejskiej Next Generation Internet. Zadaniem zespołu jest wypracowanie metodologii do identyfikacji wschodzących technologii oraz wskazywania powiązań między społecznymi wyzwaniami a rozwojem technologicznym. Powstałe badanie, oparte na różnych metodach z obszaru machine learning, jest istotnym wkładem w dziedzinie foresightu.

Joanna-Erbel-150x150

Joanna Erbel

CoopTech Hub, Laboratorium Rynku Najmu

Socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Założycielka Fundacji Blisko zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych. Koordynowała prace nad przygotowaniem polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania2030 dla m.st. Warszawy.  W latach 2017–2020 zajmowała się tematem innowacji mieszkaniowych w PFR Nieruchomości. Członkini grupy eksperckiej Laboratorium Rynku Najmu oraz CoopTech Hub w CIC Warsaw. Autorka książki Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej. Współpracowniczka Fundacji A/typowi działającej na rzecz neuroróżnorodności.

prof-Wojcik-150x150

dr hab. Piotr Wójcik

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Dr hab. Piotr Wójcik jest adiunktem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Naukowo zajmuje się analizami regionalnych nierówności i konwergencji oraz finansami ilościowymi (testowanie algorytmicznych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem historycznych notowań giełdowych). Oba obszary zainteresowań wiąże wykorzystanie zaawansowanych narzędzi ilościowych, w tym algorytmów uczenia maszynowego i tzw. Wytłumaczalnego Uczenia Maszynowego (eXplainable Artificial Intelligence – XAI). Autor i współautor licznych publikacji naukowych wykorzystujących zróżnicowane narzędzia ilościowej analizy danych oraz podręczników poświęconych wykorzystaniu oprogramowania R do analizy danych. Pomysłodawca i animator grupy badawczej Data Science Lab na WNE UW (dslab.wne.uw.edu.pl). Kierownik i wykonawca licznych projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Komisję Europejską (w ramach programu Horyzont 2020), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autor i współtwórca wielu kursów akademickich, a także praktycznych szkoleń warsztatowych dla licznych firm oraz instytucji sektora publicznego z dziedzin związanych bezpośrednio z Data Science: zaawansowanego programowania w R i SAS, statystyki, modelowania i prognozowania szeregów czasowych, ekonometrii i uczenia maszynowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe analityka ilościowego w branży finansowej, telekomunikacyjnej i badań marketingowych. Autor, kierownik i wykładowca studiów podyplomowych „Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS” (11 edycji w latach 2008–2019) oraz studiów podyplomowych „Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R” (od 2017 roku).

OBEJRZYJ NAGRANIE SEMINARIUM

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

partnerzy