2023-03-14  – 2023-03-14

10:00  – 12:00

online

polski

ChatGPT (i inne zastosowania dużych modeli językowych) zmieniają sposób wykonywania pracy umysłowej. Biznes śmiało wykorzystuje jego potencjał na dziesiątki innowacyjnych sposobów, od przygotowywania kampanii marketingowych po analizę treści. Coraz odważniej sięgają po niego nasi studenci, skuszeni sposobnością wygenerowania w kilka sekund składnego tekstu, a i akademicy testują jego możliwości w zakresie przygotowywania sylabusów czy językowego wygładzania materiałów. Uniwersytet musi przygotować się na rewolucję w dydaktyce i badaniach. 

Recenzowanych badań dotyczących wpływu sztucznej inteligencji na edukację jest jak na lekarstwo, a te już opublikowane szybko się dezaktualizują. W tym błyskawicznie rozwijającym się obszarze trzeba więc w dużo większym stopniu opierać się na własnych obserwacjach, pre-printach, nieformalnych eksperymentach, rozmowach z nauczycielami akademickimi/studentami oraz teorii nauk społecznych. Nie możemy jednak biernie przyglądać się dynamicznym zmianom wywoływanym przez rozwiązania AI – musimy zacząć dyskusję o możliwych zastosowaniach tej technologii, o zmianach, jakie wywoła w szkolnictwie wyższym, o zagrożeniach, które niesie i sposobach ich neutralizowania. Polskie nauki społeczne są do tej debaty dobrze przygotowane – doświadczyły już kiedyś epokowej zmiany otoczenia badawczego, od autorytaryzmu do demokracji i od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej, i znają się na badaniu nowych procesów i transformacji.

Podczas spotkania dr Wojciech Hardy oraz Łukasz Nawaro:

  • omówili działanie takich rozwiązań jak ChatGPT oraz czat Bing;
  • pokazali jak narzędzia te radzą sobie z testami i egzaminami;
  • wskazali w jaki sposób można je wykorzystać do zwiększenia produktywności naukowej;
  • zaprezentowali możliwości zastosowania ChatGPT w pracy dydaktycznej, badawczej, naukowej i administracyjnej.

Prezentacja była połączona z krótką dyskusją, podczas której wraz z zaproszonymi gośćmi poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy i jak powinna się zmienić akademia, aby zapewnić najwyższą możliwą jakość badań i dydaktyki w świecie zdominowanym przez dynamiczny postęp technologiczny. AI może być zamknięta lub otwarta, dostępna dla wąskiej elity lub demokratyczna, tworząca oligarchię lub wspierająca równość, zastępująca człowieka lub wzmacniająca jego kompetencje. To, jaką ją uczynimy, zależy od nas samych. 

PRELEGENCI

dr-justyna_godlewska-szyrkowa_01_net-731x1024-1-e1679648517124-150x150

dr Justyna Godlewska-Szyrkowa

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia.
Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w latach 2016-2020 prodziekan ds. studenckich WNPiSM UW. Pełnomocnik Dziekana ds. reformy programów nauczania. Od 2020 r. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia. Zajmuje się problematyką migracji międzynarodowych i polityki imigracyjnej, a także zagadnieniami związanymi z edukacją i sytuacją absolwenta na rynku pracy.

Katarzyna-Sledziewska-500-297x300

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW

Dyrektor Zarządzająca DELab UW
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Dyrektor DELab UW, Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad transformacją cyfrową firm i instytucji publicznych, skupiając się na przemianach pracy i kultury organizacyjnej. Autorka licznych raportów i ekspertyz w obszarze cyfryzacji, współautorka książki „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat„.

lukasz

Łukasz Nawaro

Analityk
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Łukasz Nawaro jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. W swojej pracy doktorskiej planuje zająć się tematem przemian technologicznych transportu w miastach: e-hulajnogi, samochody autonomiczne i mikropłatności za usługi transportowe, parkingi lub dostęp do dróg. W szerszym kontekście miast zajmuje się tematem smart city, Airbnb oraz rynkiem nieruchomości. Ponadto interesuje się zbiorami danych tekstowych, w szczególności w połączeniu z innymi naukami społecznymi, takimi jak politologia (stenogramy parlamentarne) i prawo (umowy międzynarodowe). Jego kompetencje łączą wiedzę z zakresu nauk społecznych z umiejętnościami przetwarzania dużych zbiorów danych.

wojtek hardy

dr Wojciech Hardy

Analityk
DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W swoich badaniach zajmuje się głównie tematyką rynków cyfrowych, z wyszczególnieniem branż kreatywnych, nieautoryzowanego obrotu treściami (tzw. „piractwa”) oraz nowych modeli finansowania twórczości (np. crowdfunding). Obecnie zajmuje się także tematem międzysektorowej konkurencji o uwagę (tzw. ekonomii uwagi lub gospodarki uwagą). W swoich badaniach korzysta z technik zautomatyzowanego zbierania danych z internetu, metod eksperymentalnych, ankietowych czy analizy ekonometrycznej na istniejących bazach danych.

OBEJRZYJ NAGRANIE SEMINARIUM

Cykl polskojęzycznych debat, podczas których badacze i badaczki DELab UW wraz z zaproszonymi ekspertami przyglądają się zagadnieniom związanym z rozwojem sztucznej inteligencji w sektorze edukacji.

Celem debat „Artificial Intelligence-Driven Education” jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy i jak powinna się zmienić akademia, aby zapewnić najwyższą możliwą jakość badań i dydaktyki w świecie zdominowanym przez dynamiczny postęp technologiczny, a także zapoczątkowanie dyskusji nad wpływem i funkcjami AI w środowisku naukowym.

partnerzy