Autorzy:

Opis:

Makroekonomiczna analiza polskiego sektora farmaceutycznego wskazuje na około 1% wkład w PKB, czyli ponad 15 mld zł (2013 r.). Wartość ta uwzględnia zarówno bezpośredni wpływ producentów, jak też wpływ ich dostawców oraz odbiorców finalnych.

Przemysł farmaceutyczny zatrudnia bezpośrednio 22 tys. osób, ale pośrednio zależy od niego ponad 100 tys. miejsc pracy. Charakteryzuje się relatywnie większym, niż przeciętnym w gospodarce, kapitałem ludzkim oraz wyższą produktywnością. Stąd także płace w tym sektorze są względnie wyższe. Jest przy tym szczególnie ważny dla lokalnych rynków pracy, gdyż wiele zakładów produkcyjnych znajduje się w mniejszych ośrodkach o wysokiej stopie bezrobocia.

Branża farmaceutyczna ma rosnący udział w eksporcie wynoszący 1,7% (2014 r.). Import produktów farmaceutycznych nadal przewyższa eksport, jednak od 2012 r. różnica ta systematycznie maleje.

Po uwzględnieniu efektów pośrednich i dochodowych sektor ten generuje wpływy do budżetu państwa w wysokości 2,4 mld zł (2013 r.).

Sektor farmaceutyczny ma również istotny wkład w innowacyjność polskiej gospodarki. Ponad 7% wydatków na badania i rozwój pochodzi właśnie z tej branży. Rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego, konieczny do sprostania konkurencji międzynarodowej, uzależniony jest od wykorzystania nowych technologii, w tym biotechnologii. Wymaga to zwiększenia środków na inwestycje i budowę sfery badawczo-rozwojowej.

Badanie przeprowadzili eksperci DELab UW we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Podziel się raportem:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp