Autorzy:

Opis:

Głównym celem raportu jest przedstawienie narzędzia internetowego, które ułatwia badanie kluczowych wyzwań technologicznych i związanych z nimi kwestii politycznych. Opierając się na metodologii text-mining, autorzy zbadali i zidentyfikowali tematy poruszane w artykułach udostępnianych w sieciach społecznościowych – Twitter, Reddit oraz Hacker News. Autorzy skoncentrowali się na sześciu obszarach tematycznych:

Środowisko i zrównoważony rozwój;
Decentralizacja i alternatywne modele regulacji rynków cyfrowych;
Transformacja cyfrowa przestrzeni publicznej;
Prywatność, tożsamość i zarządzanie danymi;
Godny zaufania przepływ informacji, cyberbezpieczeństwo i demokracja;
Dostęp do inkluzywnych i etycznych technologii cyfrowych,
Interaktywne mapy prezentują powiązane grupy artykułów dla każdego obszaru tematycznego, umożliwiając odkrywanie głównych wyzwań technologicznych i politycznych, opinii i rekomendacji rozwiązań. Dzięki analizie eksperckiej, autorzy oznaczyli i nazwali klastry na mapie, wspierając dalsze analizy dokonywane przez użytkowników. Aby zaprezentować potencjał tego narzędzia, autorzy przygotowali pogłębioną analizę dla obszaru tematycznego: “Dostęp do inkluzywnych i etycznych technologii cyfrowych”.

Raport zawiera spostrzeżenia na temat wyzwań i rozwiązań związanych z:

Otwartym Internetem (dostępem do Internetu, kontrolą nad infrastrukturą, cenzurą i moderowaniem treści)
Inkluzywnymi technologiami (równością płci i rasy, edukacji włączającej, technologiami stosowanymi w systemie sprawiedliwości)
Etycznymi technologiami (stronniczością algorytmów, wojskowymi i inwigilacyjnymi zastosowaniami AI, gig economy).
Więcej na temat badania i raportu: https://ngitopics.delabapps.eu/index

Podziel się raportem:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp