Autorzy:

Opis:

Raport podsumowuje wyniki badań przeprowadzonych przez Laboratorium Gospodarki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego (DELab UW), mających na celu diagnozę sytuacji zawodowej kobiet-absolwentek techników i szkół zawodowych. Szczególny nacisk położony został na doświadczenia kobiet-absolwentek na rynku pracy, a także ich plany na przyszłość (w tym plany rodzinne, a także decyzje migracyjne). Opracowanie uwzględnia także element kompetencji cyfrowych, posiadanych przez uczennice i absolwentki szkół o profilu zawodowym, oraz nowych technologii, z jakich korzystają w swoim życiu (zawodowym). Wiele wskazuje bowiem na to, że to właśnie technologie cyfrowe pozwalają kobietom-absolwentkom szkół technicznych i zawodowych pogłębiać swoje kompetencje zawodowe, a także godzić pracę zarobkową z życiem rodzinnym.Opracowanie bazuje na wynikach badań pogłębionych prowadzonych z uczennicami ostatnich klas i absolwentkami szkół techników i zawodówek na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Ponadto, wnioski wyciągnięte z części jakościowej zostały wzbogacone o wyniki ankiety internetowej przeprowadzonej z uczniami i młodymi absolwentkami i absolwentami tego typu szkół w całej Polsce (w próbie znaleźli się respondenci w wieku 18–35 lat, tj. osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną w ciągu ostatnich 15 lat).

Podziel się raportem:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp