Autorzy:

Opis:

Przedsiębiorczość akademicka to aktywne zaangażowanie w działalność biznesową środowiska akademickiego, w tym uczelni i instytutów naukowo-badawczych, wynalazców, naukowców i studentów, którzy posiadają zdolność do kreowania pomysłów, tworzenia innowacji, wykorzystania możliwości wdrożenia wyników prac naukowych do gospodarki, pobudzania popytu na nowe innowacyjne rozwiązania, organizowania niezbędnych procesów komercjalizacji technologii i wiedzy oraz absorbowania środków na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz przyciągania kapitału podwyższonego ryzyka.

Podziel się raportem:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp