Autorzy:

Współpraca:

Opis:

Internet i technologie cyfrowe zmieniają nasz świat. Diagnoza luki w kompetencji cyfrowych polskich małych i średnich przedsiębiorstw powinna stanowić punkt wyjścia w budowaniu rekomendacji odnośnie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez MSP. Ocena stopnia wykorzystywania przez nie rozwiązań cyfrowych na tle przedsiębiorstw europejskich może przyczynić się do przekonania zarządzających, że kompetencje cyfrowe stanowią podstawowy wyznacznik sukcesu firm, a nowoczesne rozwiązania cyfrowe upraszczają i przyspieszają procesy decyzyjne i zarządcze (systemy EDI i ERP), pozwalają na efektywniejszą analitykę biznesową (chmura obliczeniowa), upraszczają transakcje (e‑handel czy e‑faktury), pozwalają budować relacje z otoczeniem firmy (systemy CRM, media społecznościowe) lub ułatwiają dotarcie do nowych klientów i wkroczenie na nowe rynki (e‑handel, CRM). Źródłem problemów z wdrażaniem powyższych rozwiązań jest niedostrzeganie przez polskich przedsiębiorców ich użyteczności oraz deficyt kompetencji cyfrowych, szczególnie średniozaawansowanych, w kapitale ludzkim.

Dla potrzeb oceny kompetencji wykorzystano pomiar wskaźnika DESI w pięciu głównych sferach: łączność, kapitał ludzki, wykorzystanie internetu, integracja technologii cyfrowej, cyfrowe usługi publiczne. W wyróżnionych obszarach cyfryzacji przedstawiono pozycję Polski na tle państw członkowskich UE, a następnie bardziej szczegółowo poddano analizie jedną z jego składowych -“wprowadzanie technologii cyfrowych”. Na wskaźnik DESI wdrażania technologii cyfrowych złożyły się takie komponenty jak: elektroniczna wymiana informacji, media społecznościowe, elektroniczne fakturowanie, chmura obliczeniowa, e‑commerce. Wnioskowanie dotyczy stopnia cyfryzacji MSP we wskazanych obszarach oraz przyczyn niskiej pozycji polskich MSP w badaniach analizujących wprowadzanie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach.

Podziel się raportem:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp