Autorzy:

Opis:

Pandemia wywoła kryzys gospodarczy, którego skali i skutków nie jesteśmy w stanie ocenić. Jedno jest jednak pewne: kryzys ten pogłębi aktualne zmiany na rynku pracy, wywoływane przez procesy cyfryzacji: automatyzację i platformizację. Zmiany te uderzą zwłaszcza w tę grupę pracowników, którzy wykonują rutynowe i powtarzalne zadania.

W raporcie szukamy odpowiedzi na pytania o kierunek zmian na rynku pracy, zagrożenia dla aktywnych zawodowo kobiet oraz działania, jakie powinny zostać jak najszybciej podjęte, aby nie tylko załagodzić negatywne skutki kryzysu, ale także wykorzystać ten moment na wyrównanie szans kobiet na rynku pracy w cyfrowej gospodarce przyszłości. Publikacja powstała w ramach kampanii Woman Update.

Podziel się raportem:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp