Autorzy:

Opis:

W raporcie koncentrujemy się na zjawisku geoblokowania w handlu transgranicznym towarami i wybranymi usługami z wyłączeniem serwisów oferujących dostęp do multimedialnych treści cyfrowych, zgodnie z działaniami Komisji Europejskiej. Geoblokowanie definiujemy jako praktykę odmowy sprzedaży lub innej formy dyskryminacji nabywców dokonujących zakupów w Internecie ze względu na lokalizację. Analizując znaczenie geoblokowania, szukamy odpowiedzi na pytanie jakie bariery utrudniają i ograniczają wzrost rynku transakcji online. Doświadczenia Unii Europejskiej w znoszeniu barier w tradycyjnym handlu towarami i usługami dowodzą, że ułatwia to współpracę, stymuluje lepsze wykorzystanie i alokację zasobów, a w konsekwencji przekłada się na wzrost gospodarczy wszystkich uczestników wymiany. E‑commerce jest ważnym krokiem w stronę dalszego wzmacniania relacji handlowych w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Obecnie Unia Europejska nie wykorzystuje jednak potencjału transakcji internetowych. Szczególnie polskie firmy rzadko korzystają z tego kanału sprzedaży, dlatego ich udział w transgranicznym e‑handlu jest niski. Przy czym problemy z zakupem online z zagranicy deklaruje mniej niż 5% konsumentów, a aż 70% nie miał żadnego problemu

Podziel się raportem:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp