FARMACJA 4.0

ZNACZENIE POLPHARMY W BUDOWANIU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Polpharma jest liderem polskiego sektora przemysłu farmaceutycznego, znaczącym inwestorem, innowatorem i liczącym się przedsiębiorstwem z grona dwudziestu największych producentów leków generycznych na świecie.

W raporcie analizujemy, z czego wynika jej niewątpliwy sukces, i jak przekładają się na rozwój polskiej gospodarki. Wskazujemy również najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Polpharmą i polskim sektorem farmaceutycznym.

Udostępnij

POLPHARMA W LICZBACH

PONAD 7 TYS. PRACOWNIKÓW NA ŚWIECIE

OBECNA NA 60 ŚWIATOWYCH RYNKACH

20. FIRMA GENERYCZNA NA ŚWIECIE

64 AKTYWNE PATENTY

PONAD 600 MOLEKUŁ W PORTFOLIO

41 LEKÓW BEZ ODPOWIEDNIKÓW

INWESTYCJE W ROZWÓJ TECHNOLOGII PRODUKCJI I WYTWARZANIA LEKÓW BIOLOGICZNYCH

Inwestycje w biotechnologie uznawane są współcześnie za jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków rozwoju sektora farmaceutycznego:

 • od 2012 roku wydatki na oddział biotechnologiczny Grupy Polpharma sukcesywnie rosły,
 • Polpharma planuje stać się jedynym w Polsce producentem i wytwórcą leków biologicznych, inwestując w zakład wytwórczy w Duchnicach (planowe uruchomienie w 2019 roku, wartość inwestycji – 451,5 mln złotych) oraz supernowoczesne laboratorium w Gdańsku ( wartość inwestycji 224,7 mln złotych)
 • Grupa przejęła innowacyjne, holenderskie przedsiębiorstwo biotechnologiczne Bioceros, podkreślając tym samym swoją rolę we wciąż zbyt wąskim gronie polskich firm inwestujących poza granicami kraju
WYDATKI POLPHARMY NA B+R ZWIĄZANE Z BIOTECHNOLOGIĄ (MLN ZŁ)
Źródło: Dane wewnętrzne Grupy Polpharma.

W Polpharmie lawinowo rosną wydatki na badania w obszarze biotechnologii: w 2016 r. wyniosły one ponad 200 mln zł.

WYDATKI NA B+R W POLSKIM SEKTORZE FARMACEUTYCZNYM (MLN ZŁ)

WYDATKI POLPHARMY NA B+R ZWIĄZANE Z BIOTECHNOLOGIĄ (MLN ZŁ)
Źródło: Dane wewnętrzne Grupy Polpharma.

ROZWÓJ BOGATEGO PORTFELA PATENTOWEGO

Rozwój portfela patentowego Polpharmy obejmuje:

 • substancje (Polpharma opracowała nowe sposoby pozyskiwania szeregu leczniczych substancji aktywnych)
 • postaci leków (w przypadku wielu szeroko stosowanych leków Polpharmie udało się zmienić formę podania leku lub wyeliminować szkodliwe dla zdrowia konserwanty poprawiając tym samym jakość leczenia pacjenta)
 • innowacje biotechnologiczne (pomimo zaledwie paroletniego zaangażowania w rozwój działu biotechnologicznego Polpharmy udało się pozyskać kilka patentów dotyczących tak hodowli nowych linii komórkowych, jak i nowych środków stosowanych w produkcji substancji biologicznych)

PATENTY PRZYZNANE GRUPIE POLPHARMA NA SUBSTANCJE CZYNNE W LATACH 1999-2016

Źródło: Dane wewnętrzne Grupy Polpharma.

Polpharma nie jest innowatorem sporadycznym. Sukcesywnie rosnące nakłady na badania i rozwój (w latach 2012-2015 stanowiły ponad 50% wydatków całego sektora farmaceutycznego w Polsce na ten cel) przekładają się systematycznie na nowe zgłoszenia patentowe.

ZMIANY KIERUJĄCE POLPHARMĘ W STRONĘ FARMACJI 4.0.

 • Polpharma jest jednym z nielicznych polskich przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie na szeroko zakrojoną skalę, co czyni ją pionierem w obszarze tzw. przemysłu 4.0, a więc nowego sposobu organizacji produkcji i funkcjonowania firmy, wynikającego z szerokiej integracji szeregu rozmaitych nadzorowanych komputerowo procesów
 • Integracja i dalsza automatyzacja procesów organizacyjnych i produkcyjnych w Polpharmie obejmuje zarządzanie budynkami, produkcją, zasobami ludzkimi, logistyką, obiegiem dokumentów, wizualizacją i obróbką danych oraz procesem komunikacji z podwykonawcami

OBECNE WDROŻENIA Z OBSZARU PRZEMYSŁU 4.0 STOSOWANE W GRUPIE POLPHARMA

STRATEGICZNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI

 • Grupa Polpharma to 16% wszystkich zatrudnionych przez polski przemysł farmaceutyczny,
 • Płace są tu średnio o 12% wyższe niż u konkurencji,
 • Udział pracowników odpowiedzialnych za badania i rozwój w Grupie Polpharma wyraźnie przewyższa udział pracowników badań i rozwoju w polskim przemyśle farmaceutycznym, a poziom ich wynagrodzeń jest przeciętnie o 50% wyższy niż u konkurencji,
 • Polpharma aktywnie przeciwdziała odpływowi wysokowykwalifikowanej siły roboczej prowadząc programy powrotów dla polskich biotechnologów i chemików zatrudnionych w przedsiębiorstwach zachodnioeuropejskich,
 • Lansuje także powrót do zarzuconych współpracy z jednostkami edukacyjnymi współprowadząc klasy dualne na poziomie technikum oraz kierunki studiów wyższych o profilu biomedycznym na poziomie uniwersyteckim

MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W GRUPIE POLPHARMA NA TLE SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Źródło: Dane wewnętrzne Grupy Polpharma i GUS.

Co 7 pracownik sektora farmaceutycznego jest zatrudniony w Grupie Polpharma.

KONSEKWENTNA EKSPANSJA ZAGRANICZNĄ

 • Grupa Polpharma wykazuje dodatni bilans w handlu zagranicznym, wartość eksportu przekracza w jej przypadku wartość importu, co nadaje jej wyjątkowy status na tle pozostałych przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego
 • Polpharma przyjmuje strategie inwestycji bezpośrednich na rynkach o wysokim potencjale, takich jak Rosja i Kazachstan, gdzie popiera akwizycje i połączenia z partnerami lokalnymi i posiada własne zakłady produkcyjne leków Z tych krajów prowadzi eksport leków do krajów ościennych tradycyjnie powiązanych handlowo
 • W mniejszych rozwijających się rynkach Polpharma przyjmuje strategię rozwoju sprzedaży w oparciu o własne przedstawicielstwa handlowe lub lokalnych dystrybutorów leków eksportowanych z Polski. Jest obecna na wszystkich rynkach globalnych, łącznie w 60 krajach – jako producent leków, dostawca substancji aktywnej lub firma udzielająca licencji na swoje produkty

BILANS HANDLOWY SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W 2016 ROKU

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZPPF i wywiadowni gospodarczych: Bisnode i Infocredit.

LEKI POLPHARMY O NAJWIĘKSZYM UDZIALE W WOLUMENIE SPRZEDAŻY, 2015 R., MLN SZTUK

Źródło: Dane wewnętrzne Grupy Polpharma.

STRUKTURA RZECZOWA EKSPORTU POLPHARMY W 2015 ROKU
(MLN ZŁ)

Źródło: Dane wewnętrzne Grupy Polpharma.

Ponad 90% eksportu Polpharmy to leki złożone i niezmieszane.

WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO LEKOWE KRAJU

 • Polpharma jako krajowy producent leków i substancji aktywnych zapewnia dostęp do leczenia szerokim rzeszom pacjentów, w przypadku nieoczekiwanych wydarzeń (kryzysy zdrowia publicznego, załamanie gospodarcze, itp.)
 • Dzięki produkcji generycznej ceny leków dotychczas objętych ochroną (tzw. leków oryginalnych) maleją o 80% co pozwala znacząco poszerzyć grono pacjentów objętych terapią

GRUPY TERAPEUTYCZNE, W KTÓRYCH POLPHARMA JEST LIDEREM SPRZEDAŻY (%)

Źródło: Dane wewnętrzne Grupy Polpharma.

PODAŻ LEKÓW REFUNDOWANYCH W 2016 R. (10 NAJWAŻNIEJSZYCH FIRM)

Źródło: NFZ.

Z perspektywy bezpieczeństwa lekowego kraju, nieporównywalnie ważniejsze jest wspieranie dostępu do tanich i skutecznych leków na nadciśnienie, dotykające co czwartego Polaka, niż stymulowanie inwestycji w prace nad nowymi sposobami leczenia chorób rzadko występujących.

Autorzy raportu

dr Jacek Lewkowicz
Jakub Janiszewski