You are currently viewing Prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch na Kongresie Gospodarki Elektronicznej

Prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch na Kongresie Gospodarki Elektronicznej

Rewolucja cyfrowa, a wraz z nią coraz częstsze użycie sztucznej inteligencji zmienia środowisko pracy. W przyszłości inteligentne maszyny i systemy mogą przejąć nie tylko pracę fizyczną i umysłową, ale też wesprzeć nas w codziennych czynnościach. Proces ten ma jednak bezpośrednie przełożenie na neuroplastyczność naszego mózgu – zdolność do reagowania i dostosowywania do zmieniających się warunków oraz uczenia się i rozwijania. Zatem – im więcej obszarów przejmie AI, tym więcej będzie tych, w których nasze mózgi nie tworzą nowych połączeń.

Stwarza to wyzwanie mierzenia się z neuroróżnorodnością w środowisku pracy oraz tworzenia nowego typu przywództwa – liderów posiadających umiejętność skonfrontowania się z wyzwaniami i przekucia ich w sukces organizacji. Mowa tu zarówno o sposobach likwidowania barier w środowisku pracy (m.in. praca zdalna), jak i kompetencjach tworzenia neuroróżnorodnych zespołów, aż po budowanie kultury otwartości i włączania.

O przywództwie nowego typu w cyfryzującym się środowisku pracy prof. Katarzyna Śledziewska mówiła podczas tegorocznej edycji Kongresu Gospodarki Elektronicznej w wystąpieniu pt. „Neuroróżnorodni pracownicy i kompetencje przyszłości”.

W dalszej części sesji prof. Renata Włoch poprowadziła debatę dotyczącą znaczenia kompetencji cyfrowych w środowisku pracy, w której udział wzięli znakomici eksperci i ekspertki:
– prof. Krystyna Polańska, SGH Warsaw School of Economics,
– Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
– Kamil Bryłka, menedżer ds. konsultingu, Hitachi,
– Andrzej Dulka, prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji – PIIT,
– Mariola Szymańska, wiceprezeska, Warszawski Instytut Bankowości,
– Izabela Banaś, zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz