Zuzanna Choińska

Analityczka DELab UW
Wydział Prawa i Administracji UW

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznym Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka prawa na WPiA UW. Ukończyła również Szkołę Prawa Amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego działającego przy WPiA UW.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawnych oraz socjologicznych aspektów nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji. W swoich badaniach zajmuje się wykorzystywaniem technologii opartych na analizie danych przez organy ścigania w odniesieniu do ochrony prawa do prywatności na gruncie prawa europejskiego oraz amerykańskiego. Interesuje się również sektorem rozwiązań legaltech i ich wpływem na efektywność w pracy w kancelariach prawnych.

W DELab UW od października 2022 r.

WORKING PAPERS