dr Kristóf Gyódi

Analityk DELab UW
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Jest badaczem na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz w Digital Economy Lab na Uniwersytecie Warszawskim. Obronił swoją pracę doktorską pt. “The characteristics and economic impact of novel business models: the case of Airbnb in European cities” w 2022 r. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują wpływ Airbnb na miasta, kwestie miejskie związane z cyfryzacją oraz text-mining.

Opublikował wiele artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, w tym o wysokim IF (Tourism Management czy Journal of Cleaner Production). Regularnie bierze udział w konferencjach naukowych, takich jak Annual North American Meetings of the Regional Science Association InternationalGlobal Conference on Economic Geography czy International Workshop on the Sharing Economy. Jest kierownikiem projektu badawczego wspieranego przez Narodowe Centrum Nauki, skupiającego się na charakterystyce i efektach ekonomicznych Airbnb w miastach europejskich. Kristóf posiada też bogate doświadczenie w międzynarodowych projektach badawczych. Był członkiem projektów badawczych związanych z transformacją cyfrową finansowanych przez Komisję Europejską: NGI (Next Generation Internet) Engineroom oraz NGI Forward w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektów była identyfikacja wyzwań społecznych i regulacyjnych związanych z cyfryzacją przy użyciu metod data-science. Wyniki są podsumowywane w formie interaktywnych prezentacjiraportów i prac naukowych. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych prowadzi zajęcia związane z programowaniem w Pythonie i analizą danych. Bardziej szczegółowa lista prac i osiągnięć naukowych jest dostępna tutaj.

Jest entuzjastą muzyki i płyt winylowych, lubującym się również w kulturze cyfrowej.

WORKING PAPERS

SEMINARIA