You are currently viewing Konferencja „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” – 14.09.2020

Konferencja „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” – 14.09.2020

14 września, wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW, współorganizowaliśmy konferencję „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”. Tematyka wydarzenia koncentrowała się w szczególności na zagadnieniach dotyczących polityki innowacyjnej oraz całościowego wpływu różnych obszarów, metod i narzędzi polityki gospodarczej na innowacyjność gospodarki na poziomie mikro, mezo i makroekonomicznym.

Zaproszeni goście – znamienici przedstawiciele sektora publicznego – rozmawiali o wyzwaniach i szansach stojących przed polską polityką innowacyjną, poszukując odpowiedzi na pytania o:
– kluczowe determinanty innowacyjności polskiej gospodarki,
– modelową politykę innowacyjną w Polsce,
– sposób tworzenia warunków do rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości,
– sposoby animowania współpracy administracji publicznej, sektora nauki i przedsiębiorstw na rzecz rozwoju innowacyjności,
– metody wspierania dojrzewania ekosystemu innowacyjności w Polsce,
– strategie usprawniania tworzenia i transferu technologii do gospodarki.

Prolog

Prowadzoną przez prof. dr hab. Katarzynę Śledziewską i dr. Jarosława Górskiego (WNE UW) konferencję otworzyła Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, prof. dr hab. Gabriela Grotkowska.

Podczas wystąpienia otwierającego pt. Rola uczelni w tworzeniu i transferze innowacji Jego Magnificencja Rektor UW prof. dr hab. Alojzy Nowak mówił o szczególnym znaczeniu procesów toczących się w środowisku akademickim na polskie polityki innowacyjne, zwłaszcza wadze finansowania przez uczelnie dostępu badaczy do baz danych. W swoim wystąpieniu JM spomniał również o kluczowej roli współpracy nauki z biznesem – wiarygodności, zaufaniu i wsparciu dla badań podstawowych i aplikacyjnych.

Prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH Warsaw School of Economics wygłosiła specjalny wykład pt. Wyzwania polskiej polityki innowacyjnej, w którym wnikliwie przyjrzała się podnoszonemu w trakcie konferencji zagadnieniu, wskazując na najnowsze trendy światowe i powody, dla których Polska potrzebuje polityki innowacyjnej, a także wyzwania i dylematy polskiej polityki innowacyjnej m.in. w szczególnych warunkach kryzysów oraz (de)globalizacji.

Scena 1

Jakie są determinanty innowacyjności gospodarki? Zastanawiali się nad tym uczestnicy panelu wystąpień w pierwszej sesji naszej konferencji.

W ramach wystąpienia Inwestycje zagraniczne i globalne łańcuchy wartości (GVC) wewnątrz firm wielonarodowych jako determinanty innowacji. Badanie na poziomie firm w krajach europejskich, prof. dr hab. Jan Jakub Michałek (WNE UW) zaprezentował wnioski z projektu zespołu badawczego (w składzie: prof. dr hab. Andrzej Cieslik, prof. dr hab. Jan Jakub Michałek, dr Krzysztof Szczygielski, dr Jacek Lewkowicz i dr hab. Jerzy Mycielski), przyglądając się wpływowi GVC na innowacyjność krajów.

Nad pytaniem Co powinniśmy zrobić aby skutecznie transferować technologię do gospodarki? zastanawiał się Bartosz Sokoliński, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., wskazując na ważność współpracy nauki z biznesem oraz osiem głównych grzechów, odpowiedzialnych za niedostateczny poziom polskiej innowacyjności.

Paweł Kasprowicz z Projektu Next Step Poland w wystąpieniu Ekosystem innowacji w budowie. Doświadczenia sektora publicznego opowiedział o dobrych praktykach w środowisku innowacji w Polsce oraz pracach organizacji nad guidebookiem dobrych praktyk, na podstawie m.in. rozwiązań wypracowanych w innych krajach.

Scena 2

Druga sesja referatów dotyczyła zmian, jakie nastąpiły w politykach innowacyjnych na skutek pandemii.

Prof. dr hab. Krzysztof Opolski (WNE UW) wygłosił referat pt. Innowacyjność jako fenomen ekonomiczny i społeczny, przyglądając się omawianemu zagadnieniu z perspektywy badań akademickich i bogatego doświadczenia praktycznego w obszarze zarządzania i doradztwa. W swoim wystąpieniu podniósł znaczenie dyfuzji innowacji oraz proces osiągania sukcesu wprowadzania innowacji.

Szymon Ciupa, doradca sektorowy w Związku Miast Polskich w wystąpieniu Przyspieszona transformacja cyfrowa, czyli smart city w dobie pandemii koronawirusa opowiedział o zmianie podejścia do cyfryzacji i rozwiązaniach dla miast w dobie COVID-19, a także kluczowych obszarach potrzeb i wyzwań w miastach w czasie lockdownu.

Prof. Katarzyna Śledziewska w referacie Kompetencje przyszłości. Czego nas uczy czas pandemii? przeanalizowała sytuację polskich firm w zakresie gotowości do zmierzenia się z instytucjonalnymi skutkami pandemii oraz przypomniała wnioski z badania na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju i Google Kompetencje Przyszłości.

Na czym opiera się metoda movie education w analizowanym przez nas zjawisku? Opowiedział o tym dr Maciej Pietrzykowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) w wystąpieniu Movie education jako innowacyjna metoda podnoszenia kompetencji w zakresie sprzedaży i przedsiębiorczości, powołując się na własne doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu przedsiębiorczości oraz wnioski z kryzysu tradycyjnej edukacji, szczególnie w momencie pandemii, która obnażyła niedostosowanie technologiczne rynku edukacyjnego.

Scena 3

Do udziału w panelu dyskusyjnym konferencji „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” zaprosiliśmy najważniejszych ekspertów, kształtujących w Polsce politykę proinnowacyjną.

W inspirującej debacie, prowadzonej przez prof. Katarzynę Śledziewską i dr. Jarosława Górskiego, udział wzięli:
– Eliza Kruczkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju S.A.,
– prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH Warsaw School of Economics oraz
– Bartosz Sokoliński, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zapraszamy do pobrania ebooka zawierającego streszczenia wystąpień. POBIERZ.

Dodaj komentarz