You are currently viewing Firma SOLHOTAIR sp. z o.o. otrzymała nagrodę „Zielony Orzeł” od kapituły czasopisma Rzeczpospolita w kategorii nowoczesne technologie dla ekologii.

Firma SOLHOTAIR sp. z o.o. otrzymała nagrodę „Zielony Orzeł” od kapituły czasopisma Rzeczpospolita w kategorii nowoczesne technologie dla ekologii.

Firma SOLHOTAIR sp. z o.o., klient biura Enterprise Europe Network – Digital Economy Lab Uniwersytet Warszawski otrzymała nagrodę „Zielony Orzeł” od kapituły czasopisma Rzeczpospolita w kategorii nowoczesne technologie dla ekologii.

Poniżej przedstawiamy profil firmy oraz oferowaną technologię.

SOLHOTAIR jest innowacyjną firmą z branży energetyki odnawialnej, która opracowała i wdrożyła powietrzne, grzewcze kolektory solarne o najwyższej, w porównaniu z konkurencją światową sprawności. Technologia SOLHOTAIR, umożliwia efektywne wytwarzanie ciepła na drodze konwersji energii słonecznej na energię cieplną w kolektorach słonecznych. Jak działa powietrzny kolektor grzewczy SOLHOTAIR? Wchodzące do kolektora zimne powietrze (zassane mechanicznie) kierowane jest do kanałów powietrznych. Górna powierzchnia kanałów powietrznych powleczona jest warstwą selektywną absorbującą promieniowanie słoneczne. Na całej drodze kanałów powietrznych następuje przyrost temperatury powietrza. Powietrze opuszczając urządzenie ma temperaturę wyższą od temperatury powietrza wchodzącego nawet do 43°C w dni słoneczne. Jeden kolektor o powierzchni 1,3m² powierzchni czynnej może wytworzyć w ciągu roku ok. 2000 kWh ciepła użytkowego. Technologia SOLHOAIR została przetestowana przez Fraunhofer Institut fur Solare Energiesysteme ISE we Freiburgu, który potwierdził spektakularny wynik – sprawność 83%. Jest to obecnie najlepszy wynik na świecie. Technologia SOLHOTAIR jest chroniona patentem polskim i europejskim. Gdzie można zastosować kolektory solarne grzewcze? Kolektory solarne SOLHOAIR to tanie, zeroemisyjne, efektywne energetyczne źródło ciepła, które można zastosować praktycznie do ogrzewania wszelkich pomieszczeń użytkowych jak również wykorzystać w procesach technologicznych np. suszenie biomasy. Stosowanie kolektorów solarnych SOLHOTAIR to oszczędność w wydatkach na energię cieplną między 30 a 40% rocznie, co w przypadku na przykład obiektów przemysłowych przekłada się na obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i realne oszczędności. Przykład: Kolektory SOLHOAT o powierzchni 15 m² mogą wytworzyć w ciągu roku ciepło konieczne do ogrzania 120 m² pomieszczenia co zastępuje około 2000 m³ gazu lub ponad 3 tony węgla kamiennego i ogranicza niską emisję o ponad 6500 kg CO² rocznie. Zastosowanie w rolnictwie – suszarnie solarne Kolektory solarne SOLHOTAIR znajdują doskonałe zastosowanie w suszarnictwie. Suszarnia solarna SOLHOTAIR może dosuszać odpad drzewny lub zielony oraz różne rodzaje biomasy w miejscu składowania surowca np. na terenie gminy w przypadku odpadów zielonych lub przez plantatora, w miejscu i bezpośrednio po zbiorze biomasy. W sezonie marzec – październik podstawowy moduł
suszarni SOLHOATIR może być w stanie dosuszyć ok. 400 mp surowca z wilgotności ok. 50% do zakładanej 20%. Suszarnie solarne budowane są w koncepcji modułowej i mogą być łatwo dopasowane do potrzeb rolników i plantatorów.

Dodaj komentarz