You are currently viewing #39 Walka Don Kichota z cyfrowymi gigantami

#39 Walka Don Kichota z cyfrowymi gigantami

Tematem trzynastego odcinka drugiego sezonu podcastu „Efekt Sieci” jest ochrona praw użytkowników przed zakusami cyfrowych gigantów. Czy w tej walce jesteśmy zupełnie bezradni i czy dochodzenie swoich praw wobec Big Tech ma w ogóle sens.

Ekspertką odcinka jest dr Iga Małobęcka-Szwast (WPiA UW), która odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o:
– szanse użytkowników na skuteczne przeciwstawienia się działaniom cyfrowych gigantów oraz narzędzia, które umożliwiają takie działanie,
– sposoby, w jakie platformy „wyzyskują” swoich klientów/konsumentów – z drugiej strony – sposoby, w jakie możemy się przed nimi bronić,
– instytucje chroniące prawa i dane konsumentów w sieci, np. gdy mamy obawy co do bezpieczeństwa transakcji czy operowania naszymi danymi na portalach cyfrowych,
– regulaminy pisane „drobnym drukiem” – co możemy zrobić, gdy mamy wątpliwości co do zapisów,
– ścieżkę dochodzenia swoich praw wobec cyfrowych gigantów,
– sposoby, w jakie Big Tech chroni się przed ewentualnymi zarzutami użytkowników o naruszenie praw.

Dodaj komentarz