You are currently viewing #20 Cyberprzestępczość w obliczu przyspieszającej cyfryzacji

#20 Cyberprzestępczość w obliczu przyspieszającej cyfryzacji

Dwudziesty odcinek podcastu „Efekt Sieci” poświęcony jest przemianom cyberprzestępczości w cyfryzującej się rzeczywistości społecznej oraz weryfikacji popularnych w przestrzeni publicznej mitów dotyczących tego zjawiska.

Ekspertką w rozmowie z dr Justyną Pokojską jest prof. Aleksandra Gasztold, która odpowiada na pytania o:
– współczesne formy cyberprzestępczości i przystawanie znanych definicji do tego, co możemy zaobserwować badając zjawisko,
– nowe formy zjawiska i elementy szczególnie niebezpieczne,
– weryfikację stereotypu silnie zmaskulinizowanych grup przestępczych
– rolę kobiet w grupach cybeprzestępczych oraz ich przewagę w działaniach,
– trudność w ściganiu cyberprzestępczości.

Dodaj komentarz