You are currently viewing 18-20 września 2017 r.Polskie stoisko na TechCrunch Disrupt w San Francisco!

18-20 września 2017 r.Polskie stoisko na TechCrunch Disrupt w San Francisco!

  • Post category:EEN UW

Polskie startupy reprezentujące sektor ICT będą mogły skorzystać z promocji na stoisku podczas najbliższej edycji TechCrunch Disrupt w San Francisco!

Nazwa wydarzenia: TechCrunch Disrupt
Termin: 18-20 września 2017 r.
Strona wydarzenia: https://techcrunch.com/event-info/disrupt-sf-2017/
Lokalizacja: San Francisco, USA

Celem organizacji stoiska jest promocja polskich startupów ICT wśród zagranicznych odbiorców, w tym potencjalnych inwestorów i klientów. Niezależnie od tego, czy firma jest wystawcą czy zwiedzającym, może skorzystać z różnych form nieodpłatnej promocji na  stoisku. Swoje materiały mogą przesyłać również firmy nie biorące osobistego udziału w wydarzeniu.

Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku informacyjno-promocyjnym umożliwiamy:

  • prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery itp.),
  • wyświetlanie materiałów audio-wizualnych z ofertą firmy na dostępnych ekranach (filmy promocyjne, prezentacje, itp.),
  • skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań i prezentacji dla potencjalnych partnerów biznesowych.

Jeśli jesteście zainteresowani skorzystaniem z promocji na polskim stoisku podczas TechCrunch Disrupt SF, piszcie na adres: magdalena_zwolinska@parp.gov.pl


Stoisko informacyjno-promocyjne podczas TechCrunch Disrupt SF zostanie zorganizowane w ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019, w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji na stronie: http://www.een.org.pl/index.php/inne/articles/polskie-stoisko-na-techcrunch-disrupt-w-san-francisco-18-20-wrzesnia-2017-r.html