You are currently viewing Dofinansowanie w ramach konkursu IdeaLab NCBR dla projektu „Co-designing inclusive mobility”

Dofinansowanie w ramach konkursu IdeaLab NCBR dla projektu „Co-designing inclusive mobility”

  • Post category:Wydarzenia

W konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pn. The IdeaLab Call for Full Propoposals, w ścieżce „Cities for the future: services and solutions” dofinansowanie uzyskał projekt kierowany przez dr Annę Nicińską. W ramach dofinansowania zespół badawczy będzie realizował projekt pod nazwą „Co-designing inclusive mobility”, któremu przyświeca idea budowania konsensusu wokół tematu mobilności w mieście i wzmacnianie potencjału mieszkańców i decydentów we współkształtowaniu zrównoważonych modeli transportowych. Projekt opiera się na interdyscyplinarnym podejściu do tematu mobilności, ekologii i partycypacji obywatelskiej.

Celem projektu jest analiza zależności między transportem, jakością powietrza, infrastrukturą miasta i potrzebami mieszkańców. Założeniem jest wypracowanie wiedzy i narzędzi, które umożliwiają współtworzenie (co-design) dostępnych rozwiązań podnoszących jakość życia i ograniczających zanieczyszczenie powietrza w określonych obszarach miasta. Rozwiązania opracowujemy i testujemy w okolicach kilku warszawskich szkół, a następnie analizujemy tak, by mogły być implementowane w innych warunkach. Rozwiązania te zostaną wypracowane we współpracy z wszystkimi interesariuszami, w tym mieszkańcami, firmami i samorządem miejskim, przy wykorzystaniu interdyscyplinarnego podejścia z „nauk obywatelskich”, przyrodniczych i technicznych, oraz takich narzędzi, jak badania sondażowe i miejskie laby, ale również sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i modelowanie środowiskowe.

W konsorcjum realizującym projekt uczestniczą również: dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW (Politechnika Warszawska), dr Nuria Castell (Norwegian Air Research Institute), Magdalena Kubecka (Fundacja „Na miejscu”), dr Jakub Zawieska (Szkoła Główna Handlowa), Michał Furmanek (Miasto Lublin) oraz dr Pal Wilter Skedsmo (Fridtjof Nansen Insitute).

Szczegóły.

Dodaj komentarz