You are currently viewing #94 Popandemiczne realia szkolnictwa wyższego

#94 Popandemiczne realia szkolnictwa wyższego

Kryzys związany z pandemią COVID-19 zmusił praktycznie całą populacje do zmiany trybu i podejścia do życia. Na jakiś czas świat wokół nas spowolnił, liczne spotkania zmieniły się w meetingi online, wykłady i zajęcia na uczelni przybrały formę zdalną. Kto stał za tą dynamiczną i poważną zmianą naszej rzeczywistości, jeśli chodzi o dydaktykę? Dosłownie w kilka dni każde spotkanie, wykład, ćwiczenia i laboratoria musiały zmienić zmienić swój tryb na zdalny. W jaki sposób zmiany te zostały zaimplementowane w naszą rzeczywistość tak efektywnie?

O tym jak przebiegała zmiana kwalifikacji podczas pierwszego lockdownu i w jaki sposób wpłynęła ona na popandemiczną rzeczywistość szkolnictwa wyższego opowiada Dorota Sidor, Pełnomocniczką Dyrektora ds. dydaktyki i szkoleń w Centrum Kompetencji Cyfrowych na Uniwersytecie Warszawskim, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o:
– przebieg zmian wprowadzonych w marcu 2021 roku,
– wyzwania, przed którymi stanęli pracownicy CKC UW,
– zarządzanie kryzysowe w edukacji,
– społeczną, jak i merytoryczną część nauczania zdalnego
– piętno, które pandemia pozostawiła na Uniwersytecie
– reakcję studentów na zajęcia zdalne,
– skuteczność nauczania zdalnego.

Dodaj komentarz