You are currently viewing #90 Flaneurowanie w świecie technologii cyfrowych

#90 Flaneurowanie w świecie technologii cyfrowych

Obecność wirtualnych technologii w życiu codziennym człowieka wywarła duży wpływ na metody eksploracji i odkrywania przestrzeni, w których się znajdujemy. Coraz rzadziej wychodzimy z domu czy włączamy komputer bez jasnego celu czy destynacji, do której chcemy dotrzeć. Jaka jest przyszłość flaneurowania w mieście czy Internecie, jedynie z intencją odkrywania i epatowania się tym co widzimy?

O flaneurowaniu, eksploracji i zwiedzaniu różnych przestrzeni, nie tylko w przestrzeni miejskiej, ale również w świecie wirtualnym w kolejnym odcinku podcastu mówi z dr Natalia Juchniewicz z Pracowni Filozofii Techniki i Komunikacji na Wydziale Filozofii Uniwersytety Warszawskiego), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o:
– znaczenie pojęcia „flaneurowanie”,
– sposoby eksploracji Internetu i miasta,
– flaneurowanie w przestrzeni miejskiej,
– czynniki wpływające na wybór miejsca,
-przestrzenie w których się flaneuruje,
– sposoby patrzenia na nasze otoczenie,
-przyszłość flaneurowania w dobie rozwoju mediów cyfrowych,
– cyber-flaneurowanie,
– bezpieczeństwo w trakcie miejskich wędrówek,
-wpływ technologii na zjawisko flaneurowania,
-aplikacje pozwalające nam zagłębić się w otaczającą nas przestrzeń.

Dodaj komentarz