You are currently viewing Raport ewaluacyjny dla Breugela!

Raport ewaluacyjny dla Breugela!

  • Post category:Wydarzenia

We wrześniu informowaliśmy o rozpoczęciu prac komisji zewnętrznej oceniającej działalność think tanku Bruegel: Bruegel Review Task Force. Przewodniczącą komisji była dr hab. Katarzyna Śledziewska, a głównym ewaluatorem dr Renata Włoch.

Dziś z przyjemnością możemy poinformować, że Guntram Wolff, Dyrektor Bruegla, bardzo wysoko ocenił raport ewaluacyjny, który przygotowała dr Renata Włoch i podkreślił, że zawarte w nim rekomendacje pomogą w wyznaczaniu kierunku przyszłych działań think tanku.

Raport jest już na stronie Bruegela!