You are currently viewing #78 Które kompetencje będą najważniejsze na rynku pracy przyszłości?

#78 Które kompetencje będą najważniejsze na rynku pracy przyszłości?

O kompetencjach i ich znaczeniu mówiliśmy i pisaliśmy w tym roku wiele. Jak poziom kompetencji, zwłaszcza tych cyfrowych, wygląda w Unii Europejskiej oraz w Polsce? Posłuchajcie wyników analizy najnowszych danych Eurostatu.

O kompetencjach i umiejętnościach, niezbędnych do życia w cyfrowym świecie na podstawie analizy najnowszych danych Eurostatu oraz zjawisku cyfrowej dysrupcji opowiadają prof. Katarzyna Śledziewska, Dyrektor Zarządzająca DELab UW oraz prof. Renata Włoch, Dyrektorka Naukowa DELab UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o:
– grupy, które według danych Eurostatu, posiadają najwyższy poziom kompetencji cyfrowych,
– metodologię mierzenia kompetencji cyfrowych przez Eurostat i inne ośrodki badawcze oraz jej niedoskonałości,
– definicję kompetencji cyfrowych, przyjmowaną w badaniach,
– obszary, w których Polska wiedzie prym i te, w których jest jeszcze wiele do zrobienia,
– rozkład danych, w zależności od grup wiekowych,
– tezę o niedojrzałości cyfrowej Polaków,
– wpływ pandemii na poziom kompetencji cyfrowych, zwłaszcza w sektorze edukacji,
– sposoby, w jakie kraje dojrzałe cyfrowo radzą sobie z nabywaniem kompetencji cyfrowych przez obywateli,
– działania, które powinniśmy podjąć indywidualnie, ale też w skali kraju, aby szybciej i lepiej nabywać kompetencje cyfrowe,
– kompetencje, które będą najważniejsze na rynku pracy przyszłości.

Dodaj komentarz