You are currently viewing #70 Mędrca szkiełko i oko w dobie rewolucji cyfrowej

#70 Mędrca szkiełko i oko w dobie rewolucji cyfrowej

Często i dużo mówimy w DELabie o skutkach rewolucji cyfrowej. By nie być gołosłownym – odsyłamy do naszych ostatnich raportów: automatyzacja pracy, trendy technologiczne, które będą kształtować kierunki polityk publicznych czy skutki pandemii. Jak jednak badać te zjawiska? W najnowszym odcinku podcastu pochylamy się nad metodologią badań społecznych.

O tym, w jaki sposób badać społeczeństwo, gdy w coraz większym stopniu przenosimy nasze życie społeczne do sfery wirtualnej, a także skąd czerpać dane i jak je analizować, opowiada prof. Sławomir Mandes (Wydział Socjologii UW), wykładowca, teoretyk, praktyk oraz socjolog religii, który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o:
– metodologię badań społecznych w momencie wzmożonej cyfryzacji oraz to, ile zostało w niej tradycyjnej socjologii, jakiej uczymy studentów,
– wyzwania i szanse stojące przed badaczami, prowadzącymi analizy z pomocą cyfrowych narzędzi,
– skutki błędów (także maszyn) w procesie przetwarzania i analizy danych,
– reprezentatywność badań prowadzonych przez internet i sposoby radzenia sobie z tym problemem,
– badania korpusowe, które zrewolucjonizowało pojawienie się sieci,
– praktyczne zastosowanie cyfrowych analiz i sposób, w jaki technologie data science ułatwiły prowadzenie badań,
– wyzwania stojące przed socjologią w dobie cyfryzacji.

Dodaj komentarz