You are currently viewing #62 Co łączy samoloty z poziomem nauki?

#62 Co łączy samoloty z poziomem nauki?

Uprawianie nauki kojarzymy z długimi godzinami spędzonymi w bibliotece i żmudnej analizie danych. Tymczasem jednym z bardziej efektywnych mierników naszej aktywności naukowej i poziomu uprawianej nauki jest siatka połączeń lotniczych i liczba lotów, jakie wykonują naukowcy. Co łączy te kwestie z poziomem nauki? O tym w kolejnym odcinku podcastu.

O wynikach badań dotyczących mobilności naukowców oraz metodach estymowania dobrej nauki opowiada dr Adam Płoszaj (EUROREG UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o:
– cel i możliwość mierzenia nauki,
– możliwość skwantyfikowania poziomu danej dyscypliny,
– sposób, w jaki możemy stwierdzić, że od jakiegoś poziomu mamy do czynienia z dobrą nauką, a poniżej – z mniej wartościowymi badaniami,
– miary, które najlepiej oddają skuteczność prowadzonych przez nas badań,
– konieczność „bywania”, by zostać uznanym za dobrego naukowca,
– badania dr. Adama Płoszaja i wnioski w kontekście naukowców z UW,
– wpływ pandemii na światową naukę.

Dodaj komentarz