You are currently viewing #49 AAAAutomatyzacja, czyli zatrudnię robota

#49 AAAAutomatyzacja, czyli zatrudnię robota

Tematem dwudziestego drugiego odcinka drugiego sezonu podcastu „Efekt Sieci” jest automatyzacja pracy. 5 lat temu usłyszeliśmy niepokojące prognozy, dotyczące procesu automatyzacji, który miał doprowadzić do redukcji liczby etatów aż 40% pracowników. Tymczasem – wszyscy pracujemy. Czy to analitycy pomylili się w swoich obliczeniach, czy po prostu nie zauważamy skutków postępującej automatyzacji?

Wiedzą ekspercką i wynikami swoich badań dzieli się Satia Rożynek, analityczka DELab UW i doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o:
– zawody, które powinny obawiać się utraty pracy,
– sposoby operacjonalizacji procesu automatyzacji
– techniki mierzenia narażenia poszczególnych zawodów na automatyzację,
– scenariusz, w którym technologia jedynie uzupełnia naszą pracę, ale jej nie zastępuje,
– sposoby opisywania procesu automatyzacji,
– regionalne prawidłowości i podział na obszary zautomatyzowane i bazujące na pracy ludzkiej,
– bezpieczeństwo zatrudnienia w Polsce na tle innych krajów.

Dodaj komentarz