You are currently viewing 11 października 2016 r. DELab UW na konferencji Readie

11 października 2016 r. DELab UW na konferencji Readie

  • Post category:Wydarzenia

11 października 2016 roku Kristof Gyodi, Michał Paliński i Justyna Pokojska reprezentowali DELab UW podczas corocznego spotkania przedstawicieli sieci badawczej Readie. Tegoroczny szczyt pod hasłem „Digital, done better” odbył się w Berlinie, w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera.

Było to pierwsze plenarne spotkanie, w którym wzięło udział przeszło 100 ministrów, sekretarzy stanu, przedstawicieli administracji publicznej i wybranych reprezentantów z 23 krajów, którzy kształtują strategie digitalizacji Europy. Paneliści dyskutowali  na temat budowania wspólnej polityki wspierania nowych technologii i kreowania atmosfery sprzyjającej innowacjom. Wśród obecnych przedstawicieli 23 krajów głos zabrali m.in. wiodący futurysta, Pat Kane, była Minister Cyfryzacji Tajwanu, Jaclyn Tsai i Wicepremier Słowenii, Boris Koprivnikar.

Podczas spotkania rozpatrywane były trzy kluczowe zagadnienia:

1. Jakiej przyszłości chcemy? Jak wyobrażamy sobie świat w 2050 roku?
2. W jaki sposób przedstawiciele administracji publicznej mogą wykorzystywać narzędzia cyfrowe (np. e-governence) do usprawnienia procesu zarządzania państwem i jego obywatelami?
3. Jak przekuć dobre praktyki stosowane w procesie digitalizacji krajów europejskich we wspólny sukces współczesnego świata cyfrowego?

Dyskutanci podkreślali wyzwania związane z niewystarczającą konkurencyjnością europejskiej gospodarki cyfrowej w porównaniu do wiodących centrów innowacji w USA i Azji.

Wśród ważnych przyczyn tego stanu rzeczy wskazano m.in.: niewystarczającą skalowalność europejskich start-upów i nasilające się zjawisko zbyt wczesnego przenoszenia się nowo powstałych firm ICT założonych na terenie UE przede wszystkim do Doliny Krzemowej. Skutkuje to przewagą USA nad UE w tworzeniu tzw. „jednorożców” tzn. start-upów o wartości powyżej 1 mld USD (w 2015r. w UE tylko 13 firm uzyskało taki status, w porównaniu do aż 22 start-upów w USA).

Podkreślano również potrzebę wsparcia „sektora” start-upów poprzez stworzenie przyjaznego otoczenia regulacyjnego zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym (m.in. odpisy wydatków na innowacje, proinwestycyjne ulgi podatkowe, programy współfinansujące technologie i rozwiązania innowacyjne). W tym kontekście pozytywnie odniesiono się do unijnego programu Horyzont 2020 i Start-up Europe Initiative, w ramach których start-upy, w szczególności działające w obszarze ICT, mogą otrzymać finansowanie, porady eksperckie (w tym pomoc prawną) oraz dostęp do kooperacyjnych sieci wymiany wiedzy (networking).

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/readie1.png