You are currently viewing #110 Kres podziału na humanistów i ścisłowców

#110 Kres podziału na humanistów i ścisłowców

Panuje powszechne przekonanie o absolutnym podziale na umysły humanistyczne i umysły ścisłe, szczególnie, gdy chodzi o kompetencje. Czy to prawda i czy ten stereotyp ma poważne konsekwencje dla nauki?

O stereotypowym podziale na humanistów i ścisłowców, modelowaniu matematycznym opowiadają dr Agata Komendant-Brodowska i dr Anna Baczko-Dombi, adiunktki na Wydziale Socjologii UW i kierowniczki projektu ACTISS, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o:
– źródło pomysłu na przyjrzenie się podziałowi na umysły ścisłe i humanistyczne,
– powody, dla których trzeba odczarowywać nauki ścisłe,
– sprofilowanie płciowe projektu oraz sposoby na zainteresowanie modelowaniem matematycznym,
– założenia kursów online prowadzonych w ramach projektu ACTISS i powody, dla których odniosły sukces,
– zasady i symulacje, o których mowa jest w kursie,
– zmianę myślenia o kompetencjach,
– założenia i przewagi kierunku socjologia cyfrowa.

Kursy, o których mówiły ekspertki odcinka dostępne są na platformie Future Learn oraz stronie projektu ACTISS.

Dodaj komentarz