You are currently viewing #108 Dlaczego nie warto dawać negatywnego feedbacku drogą mailową?

#108 Dlaczego nie warto dawać negatywnego feedbacku drogą mailową?

Z czego wynika przepaść w kompetencjach cyfrowych wśród pracowników uczelni? Co dzieje się, gdy wchodzimy do USOS-a? Jak od kuchni wygląda cyfrowa rzeczywistość administracji Uniwersytetu Warszawskie? Czy postulat powszechnej cyfryzacji ma rację bytu w złożonej, uczelnianej rzeczywistości?

O tym, jak Uniwersytet Warszawski przechodzi proces digitalizacji opowiada Maria Cywińska, dyrektor administracyjna Wydziału Psychologii UW oraz doktorantka na Wydziale Zarządzania UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o:
– cyfrowe działania Uniwersytetu Warszawskiego od strony administracyjnej,
– wyzwania związane z pandemią,
– organizacyjne wyzwania, związane z cyfryzacją,
– kolejne kroki cyfryzacji uczelni,
– recepcję pracy zdalnej na UW,
– nowe testowe rozwiązania, ułatwiające pracę administracyjną,
– inicjatywę stowarzyszenie „Forum Dziekanatów”,
– badanie relacji pracownik-pracodawca,
– znaczenie feedbacku w pracy,
– paradoks efektywności,
– wpływ nowych technologii w zmianie relacji w pracy,
– powody, dla których nie warto dawać negatywnego feedbacku online.

Dodaj komentarz