You are currently viewing #101 Szkolne interwencje, czyli jak dzieci zmieniają miejskie polityki transportowe

#101 Szkolne interwencje, czyli jak dzieci zmieniają miejskie polityki transportowe

Według statystyk polskie dzieci prawie w połowie dojeżdżają do szkół samochodami – dowożone są przez rodziców, tylko 35 proc. dzieci chodzi na piechotę, zaś 1/5 korzysta z komunikacji miejskiej. Jak zmienić te proporcje i czy Polska jest ewenementem na skalę europejską?

O tym, jak zmienić politykę transportową, angażując rozmaite grupy aktorów – dzieci, rodziców, nauczycieli, samorządy – opowiada Magda Kubecka, badaczka miasta, placemakerka, animatorka kultury, autorka programów kulturalno-społecznych, współtwórczyni Fundacji „Na miejscu” oraz badaczka w zespole CoMobility, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o:
– sposoby skutecznej zmiany polityki transportowej, by więcej dzieci docierało do szkoły w sposób ekologiczny,
– metody, jakimi badacze projektu CoMobility próbują zmienić zachowania transportowe Polaków,
– źródło tezy mówiącej o tym, że dojeżdżanie do pracy i szkoły samochodem jest złe,
– motywacje, jakimi kierują się osoby korzystające z własnych samochodów i argumenty, które przemawiają do rodziców,
– bariery poruszania się po mieście alternatywnymi środkami transportu,
– szkolne interwencje w projekcie CoMobility,
– metody współpracy z żywym organizmem badawczym,
– citizen science i kolejne kroki w projekcie.

Dodaj komentarz